Spring naar inhoud

Home

Welkom ​​​

op de website van stichting Hart voor Breda-Noord.

Stichting Hart voor Breda Noord is een jonge, professionele vrijwilligersorganisatie in de samenleving van de wijk Hoge Vucht in Breda. Vanaf januari 2014 is zij actief voor de buurt met een scala aan activiteiten voor buurtbewoners. Hart voor Breda Noord is geboren uit de kerkgemeenschap Mattheüskerk en laat zich ook nu nog inspireren door het Evangelie.

Met de focus op kind, gezin én vrouwen wordt meegewerkt aan wijkopbouw. De speerpunten zijn tweeledig. Het gaat enerzijds om het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie en anderzijds om het ontwikkelen van de eigen kracht van buurtbewoners. Er worden ontmoetingsmomenten geboden voor kinderen, gezinnen en vrouwen, waar netwerkvorming tot stand komt. Daarnaast wordt gewerkt aan zelfstandigheid en zelfontplooiing. Er wordt intensief samengewerkt met andere organisaties in de wijk en stad breed. Daarnaast wordt regelmatig een gidsfunctie vervuld en doorverwezen naar samenwerkingspartners.

Op deze website kunt u meer lezen over de organisatie en kunt u contact opnemen.