Spring naar inhoud

Online begeleiding

Huiswerkbegeleiding via Zoom

Start de ZOOM meeting hier: ZOOM
Meeting ID: 629-025-1237
Als je ZOOM niet kunt installeren op je chromebook of laptop gebruik dan deze link: https://zoom.us/wc/join/6290251237

Na de meivakantie
We beginnen weer op maandag 11 mei.
De online begeleiding is open op maandag tot en met donderdag van 14.30 tot 16.30

Nadat ook onze activiteiten door het coronavirus gestopt zijn hebben we telefonisch contact gehouden met de leerlingen en de ouders die naar onze huiswerkbegeleiding komen.

We merken dat vooral de leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken moeite hebben met het volgen van het online onderwijs. Hun ouders beheersen soms onvoldoende Nederlands om de lesstof te begrijpen en uit te leggen. Ook ontbreekt soms de structuur of de rust in het gezin om het schoolwerk af te maken. Ook het CJG constateert dit en zij onderkennen dat leerlingen hierdoor mogelijk op termijn op achterstand kunnen komen in hun ontwikkeling, zowel op taal, cognitief gebied en mogelijk ook sociaal emotioneel.

Hart voor Breda-Noord wil hieraan bijdragen door digitale huiswerkbegeleiding te geven via Zoom.

Zoom is eenvoudig te gebruiken op een laptop, tablet of smartphone. Deze begeleiding staat open voor alle leerlingen uit Breda Noord.

De online begeleiding proberen we zoveel mogelijk op dezelfde manier te bieden als eerder de normale begeleiding. Dat betekend dat we aansluiten bij en ondersteuning geven aan het door de scholen opgegeven werk. We bieden in principe zelf geen extra werk aan maar helpen leerlingen bij het maken van hun schoolwerk. Verder betekend het dat we de begeleiding individueel of in kleine groepen van 2-4 leerlingen proberen vorm te geven. Juist de interactie tussen de leerlingen kan zorgen voor een hoger leerrendement.

We zijn op 30 maart gestart met elke werkdag van 13.00 tot 15.00. De ZOOM meeting geldt als inloopruimte. Iedere leerling die begeleiding nodig heeft kan hier binnenkomen.  De host van de meeting kan leerlingen en begeleiders koppelen en in een Breakout room individuele begeleidingsruimte bieden. Deze begeleiding duurt zolang als het nodig is. Een leerling kan zijn of haar scherm delen met de begeleider en vragen stellen via de webcam.

Naast ondersteuning en directe vragen over de lesstof kunnen we leerlingen helpen met het maken van een planning. Verder kan er ook ondersteuning nodig zijn op sociaal-emotioneel gebied, bijvoorbeeld met vragen over het coronavirus, of problemen door eenzaamheid of in de thuissituatie.

Aanvullend op onze eigen begeleiders zouden ook (Social Work) studenten zich hier in kunnen zetten.
Met het wegvallen van veel studiemogelijkheden en stageplaatsen hebben ze nu wellicht tijd om zich hiervoor in te zetten. Studenten kunnen rekenen op begeleiding hierbij waardoor het hopelijk mogelijk is om in overleg met de opleiding toch hun leerdoelen te behalen en aan hun competenties te werken.

Hart voor Breda Noord wil op deze manier een platform bieden voor leerlingen, scholen, studenten en vrijwilligers om gelijke onderwijskansen te bieden voor alle leerlingen.

Dit project wordt gesteund door:

Logo's | Oranjefonds