Spring naar inhoud

Doelen

Doelen

Met het project Hart voor Breda Noord wil de stichting uitreiken naar de wijk Hoge Vucht, met een aanbod voor de meest kwetsbare bewoners. Onze focus ligt vooral op kinderen, gezinnen, vrouwen en vluchtelingen die als statushouders In onze wijk komen,
Onze doelen bestrijken de volgende gebieden:

 1. leefbaarheid en sociale cohesie
 2. vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid

Hart voor Breda Noord wil met dit projectplan de komende jaren een stabiel thuis bieden zodat kinderen veilig kunnen spelen, gezinnen elkaar kunnen ontmoeten, vrouwen steun ontvangen en vluchtelingen als statushouders een volwaardige plek in de wijk en onze samenleving vinden. Het is onze droom dat kwetsbare mensen hun kracht gaan ontdekken en actief gaan participeren in nieuwe netwerken, waardoor de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk toenemen.
Hart voor Breda Noord wil met gerichte activiteiten kwetsbare kinderen, tieners en vrouwen verder helpen in persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Ook willen we dat statushouders en hun gezinnen hun plek in de wijk vinden, zelfredzaam worden en voldoende sociale contacten hebben om hier hun leven op te bouwen.
We willen in de periode 2016-2019 de volgende doelen bereikt hebben:

 • We zijn een wijkgemeenschap die breed in de wijk bekend is en gewaardeerd wordt.
 • We kennen minstens 300 mensen vanuit onze bezoeken en activiteiten.
 • Er zijn minstens 50 mensen die wekelijks of vaker aan onze activiteiten deelnemen.
 • We hebben op drie vaste tijden in de week inloopmomenten voor contact met kinderen, gezinnen, vrouwen en statushouders.
 • We hebben ieder kwartaal buurtmaaltijden waar 50 mensen aan deelnemen.
 • We werken met een professioneel kader van max. 0,4 fte.
 • We hebben 50 vrijwilligers actief, die samen 3000 uren maatschappelijke inzet per jaar geven.
 • We hebben minstens 25 deelnemers van onze activiteiten tot participant gemaakt, zodat ze zelf ook actief bijdragen aan het doorgaan van de activiteiten.
 • We helpen 20 vrouwen met groei in hun zelfredzaamheid en empowerment.
 • We bieden 25 kinderen een veilige speelplek.
 • We willen 10- 15 kinderen, tieners gaan helpen bij hun huiswerk.​
 • We hebben minstens 30 statushouders voorzien van een buddy of maatje.