Spring naar inhoud

Family 2 Family

Family 2 family is op dit moment nog in de pilotfase.

 

‘Family 2 family’ is een project waarbij twee ‘families’ (dit kunnen zeker ook mensen zijn die alleen zijn) aan elkaar gekoppeld worden op basis van wat zij elkaar kunnen bieden. Bijvoorbeeld: een alleenstaande oudere vrouw, die als ‘oma’ kan fungeren voor een gezin met kinderen waarvan de oma in het land van herkomst woont. Dit levert beide partijen betekenisvolle relaties op. Of een gezin wat behoefte heeft aan meer contact met Nederlandssprekende mensen om beter te integreren. Andersom kan dit gezin bijvoorbeeld gezelligheid en lekker eten bieden aan iemand die moeite heeft met gezond eten en eenzaam is. Hierbij functioneert stichting Hart voor Breda-Noord als gids en organisator en verwijst indien nodig door.

Doelen

1. Decentraliseren van de hulp die door organisaties wordt gegeven
Hierdoor kunnen mensen tot hun recht komen. Door de gelijkwaardige relaties die worden aangegaan, hebben mensen niet langer het gevoel dat ze ‘een object van hulpverlening zijn’ maar ervaren zij voldoening doordat ze zelf van betekenis kunnen zijn. Geven maakt over het algemeen gelukkiger dan ontvangen.

Hierbij worden empowerment en zelfredzaamheid beoogd: de gekoppelde families worden, zeker in het begin, op de voet gevolgd door een maatschappelijk werkster van de stichting. Ook de koppeling wordt tot stand gebracht door de stichting. Maar het contact wordt door henzelf vormgegeven, waarbij het eigen initiatief belangrijk is en de zelfredzaamheid wordt vergroot.

2. Het bereik van de acties vergroten
Doordat mensen elkaar helpen, kunnen er veel meer mensen geholpen worden. Op dit moment wordt veel werk verzet door weinig mensen. Het is goed als meer mensen elkaar helpen, dan is het bereik groter en worden er meer mensen geholpen.

3. Promoten van het belang van het netwerk en integratie
Veel mensen die oorspronkelijk niet afkomstig zijn uit Nederland, missen hun familie. Hierdoor kan een beweging ontstaan van het zich terugtrekken in de eigen veilige zone. Door een veilige relatie te creëren, leren mensen hun horizon verbreden en komt integratie op gang. De wederkerigheid is hierin cruciaal. “Een belangrijk kenmerk van integratie is dat de opname van personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt. Zowel de binnenkomende partij als de ontvangende partij passen zich aan de ander aan en daarmee ontstaat samensmelting tussen die twee personen of bevolkingsgroepen. Daarmee onderscheidt integratie zich nadrukkelijk van assimilatie waarbij aanpassing slechts van één kant komt.”  (Ensie, 2015)

4. Verbinding creëren in de wijk
Deze sociale cohesie is van groot belang. Tegen de trend van individualisering in, wil deze pilot bouwen aan betekenisvolle netwerken, waarin mensen zich thuisvoelen. Niet alleen ‘family to family’ maar samen ook een familie vormen. (Monteiro, 2018)