Spring naar inhoud

Maatschappelijke dienstverlening

Maatschappelijke dienstverlening

Ons team maatschappelijke dienst ondersteunt buurtbewoners en hun gezinnen bij het oplossen van en het omgaan met problemen. Zit u met een vraag? Neem gerust contact op. We kunnen een afspraak maken op ons kantoor, maar het is ook mogelijk bij u thuis op bezoek te komen. Ons team bestaat uit een mannelijke en een vrouwelijke maatschappelijk werker en een aantal vrijwilligers die intern zijn opgeleid tot maatschappelijk dienstverlener.

De aangeboden dienstverlening is laagdrempelig, ‘om de hoek’, multicultureel getoonzet en vanuit het hart. Er wordt direct hulp geboden (geen wachtlijst), advies gegeven, bemiddeld of doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.

Wij hechten aan een goede relatie met de stedelijke overheid en zien het belang van goede contacten met andere instanties in de buurt en stad. Zo zijn er, vooral vanuit het maatschappelijk werk, goede contacten met diverse instanties, zoals Vluchtelingenwerk Breda, de wijkagenten, het STOB (steunpunt ongedocumenteerde Breda), loket Wegwijs, Kredietbank, Voedselbank, Sociale dienst, e.d.

Een afspraak maken? Neem gerust contact op.