Spring naar inhoud

Meer dan schoolwerk alleen

PERSBERICHT

“Meer dan schoolwerk alleen”

Lukt het even niet op school? De huiswerkclub van Hart voor Breda Noord in de Mattheuskerk is weer gestart op maandagmiddag. De vrijwilligers willen je graag helpen. Met name voor leerlingen met een andere moedertaal.

Leerlingen met een andere moedertaal hebben een dubbele taak: een andere taal leren en leren in die andere taal. Ze missen tijdens hun hele schoolcarrière steun van hun ouders. Kinderen groeien de ouders vaak snel voorbij in taal en opleidingsniveau.

Er staat een enthousiast team klaar om leerlingen vanaf groep 4 basisonderwijs tot klas 4 voortgezet onderwijs te helpen met hun schoolwerk.Leerlingen krijgen elke maandagmiddag individuele aandacht bij het werk wat ze meekrijgen van school. Op deze manier sluit de begeleiding aan bij de didactische leerlijn van de school. Er is regelmatig contact met de leerkrachten en schoolleiding.

Naast de aandacht voor het schoolwerk is er ook aandacht voor het sociale welzijn. Er zijn regelmatig maaltijden samen met de ouders en vlak voor de vakantie is er een spelmiddag. Ook van de ouders wordt gevraagd om zich in te zetten voor de huiswerkclub.

“Het is belangrijk om een band op te bouwen met de kinderen. Als ze zich thuis voelen krijgen ze weer zelfvertrouwen. Daardoor durven ze weer te leren.” – vrijwilliger huiswerkbegeleiding

Er is veel behoefte aan extra vrijwilligers. Huiswerkbegeleiding hoort bij de beste en meest effectieve manieren waarop je vrijwilligerswerk kunt doen. Het leidt tot winwinwin situaties. Als het goed gaat krijg je blije kinderen, blije leerkrachten en blije, dankbare ouders. Daar word je zelf ook blij van!: Wil jij je daarvoor inzetten? Informeer vrijblijvend hoe je kunt bijdragen!

Het Oranje Fonds steunt het project twee jaar met totaal € 5000,= . Dat geld is bestemd voor onder meer personeelskosten en aanschaf van materiaal zoals laptops. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. De steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningen Maxima zijn het schermpaar van het Oranje Fonds.

Noot voor de redactie:

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.

Voor informatie over Hart voor Breda Noord neemt u contact op met Lenard Schouten, Projectleider, via lenard@hartvoorbredanoord.nl of 06 34 84 04 99,  website: www.hartvoorbredanoord.nl