Spring naar inhoud

Waarden

Hart voor Breda Noord is geboren uit een kerkgemeenschap en laat zich ook nu nog inspireren door het christelijke geloof. Daarin staan we in een lange traditie van impactvolle mensen. Als William Wilberforce (voorvechter van afschaffing slavernij), Martin Luther King (Civil Rights movement), Moeder Theresa (leprozenhulp in Calcutta) en Desmond Tutu (bepleiter van verzoening na apartheid). Zij waren maatschappelijk relevant en lieten zich daarin door hun geloof leiden. Daarin zijn ze voor ons inspirerend.

Voor het slagen van een project zijn vooral de dragende waarden van belang. Daarover willen we graag duidelijk zijn. Ze stempelen niet zozeer wát we precies doen, maar wel de maníer waarop we de dingen willen doen.

 1. Warmte en relatie
  Thuis is het lekker warm. De warmte ontstaat door goede relaties en een prettige gemeenschap. Bij Hart voor Breda Noord draait het niet om individuele prestaties en afgerekend worden. Het gaat meer om het ontdekken van de eigen waarde en waardigheid en daarin opgebouwd worden. We vormen een open gemeenschap waar ieder zichzelf mag zijn en zich toewijdt aan het belang van de ander.
 2. Anders en één
  Thuis ben je één familie, maar wel met allemaal verschillende mensen. De wijkbewoners die komen bij Hart voor Breda Noord zijn divers. Mensen uit allerlei culturen en van allerlei leeftijden nemen deel aan onze activiteiten, een prima afspiegeling van de samenleving. Toch is het geen los zand. Er groeit een eenheid die de mensen verbindt.
 3. Veiligheid en rechtvaardigheid
  Thuis voel je je veilig. Daar is zorg als je het moeilijk hebt. En er is aandacht als je onrecht is overkomen. Hart voor Breda Noord wil zorg geven aan mensen die dat missen en opstaan tegen onrecht waar zich dat voordoet. Zo willen we een bijdrage leveren aan wijkopbouw en leefbaarheid in een stijl die door bemoediging en een positieve benadering wordt gestempeld.
 4. Samenwerken en samen leren
  Thuis ben je samen, doe je dingen samen. Samenwerking is voor ons een kernwaarde. Niet alleen intern, onder het team en de vrijwilligers. We willen ook samenwerken met wijkpartners om elkaar te versterken en van elkaar te leren.
 5. Groei en ontwikkeling
  Hart voor Breda Noord verlangt naar mensen te dienen met hun persoonlijke groei. We zien graag kinderen, jongeren en vrouwen steviger worden, zelfbewuster en meer dienstbaar. Onze activiteiten zijn erop gericht dat er ontwikkeling plaatsvindt. Zelf willen we ook groeien. Hart voor Breda Noord is geen fabriek, het draait niet om maximale winst of omzetgroei. We geloven dat Hart voor Breda Noord zal groeien, maar op natuurlijke manier. Doordat de een na de ander zich aangetrokken voelt en erbij komt. Natuurlijke groei gaat rustig, het heeft zijn winters en zomers en je ziet het effect vooral op de lange termijn. Daarbij geloven we in de macht van het kleine. Een klein beetje zout doet veel goed in een pan soep. Eén lucifer licht verandert een duistere kelder. Hart voor Breda Noord wil zout en licht zijn, bescheiden en zegenrijk.
 6. Cultuur en gastvrijheid
  Elke familie heeft zijn eigen cultuur. De cultuur van ‘Hart voor Breda Noord’ is open en gastvrij van aard. Ze wordt gestempeld door het christelijk geloof en de stijl van Jezus, die voor team en medewerkers van doorslaggevende waarde zijn. Onze bezoekers zijn vrij om daarmee te doen wat ze willen. Niemand wordt uitgesloten van de activiteiten en van de gemeenschap.
 7. Wederkerigheid en duurzaamheid
  Gezonde relaties zijn wederkerig. Buurtbewoners die we helpen kunnen in ‘Hart voor Breda Noord’ ook zelf inzet gaan geven. Vrijwilligers die hun tijd en energie geven zullen ook ontvangen. Net als in een gezonde familie is er evenwicht tussen geven en ontvangen, genieten en doen genieten.
  ‘Hart voor Breda Noord’ wil het werk op een duurzame manier inrichten. Het fair trade principe en het hergebruik van tweedehands goederen vinden we belangrijk. Duurzaamheid betekent voor ons ook trouw. Betrouwbaarheid in onze beloften en commitment aan de wijk voor langere tijd.​